انجمن کمک های حقوقی

رسانه

Op-ed: آلبانی باید با اعمال حمایت های اضافی بر اصلاحات مسکن بنا شود

جودیت گلدینر، وکیل دادگستری، و الن دیویدسون، وکیل کارکنان واحد اصلاح قانون مدنی در انجمن کمک های حقوقی، همکاری مشترکی را در نیویورک دیلی نیوز از آلبانی ترغیب می کند تا با اتخاذ تدابیر جدید به نفع مستاجران، بر موفقیت های اصلاحات مسکن که اخیراً تصویب شده است، بسازد.

«پس از تنها هفت ماه، قانون ثبات مسکن و حمایت از مستأجران در سال 2019 قبلاً برای هزاران نیویورکی تفاوت ایجاد کرده است. پرونده های تخلیه هستند غوطه وری در سراسر شهرها،" آنها در بخشی می نویسند.

قطعه کامل آنها را بخوانید اینجا کلیک نمایید.