انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

رسانه

تماشا کنید: LAS Slams NYCHA Deception Over Tenant Repairs

وکلای کمک حقوقی این هفته اداره مسکن شهر نیویورک (NYCHA) را به دلیل موارد مکرر که در آن بلیط های تعمیر مستاجر صرفاً بدون انجام تعمیرات واقعی بسته شده بود، محکوم کردند. اخبار PIX 11.

انجمن کمک های حقوقی نماینده ده ها مستاجری است که مشکلات آنها به سادگی نادیده گرفته می شود، زیرا وکلای آنها آن را یک مشکل مزمن و سیستماتیک در آژانس شهر مشکل دار می نامند.

سارا برنشتاین، یک وکیل از انجمن کمک حقوقی، گفت: «قرار است بلیط کار بلیط های دیگری را برای حل مشکلات اساسی ایجاد کند، متأسفانه این اتفاق نمی افتد.

قطعه کامل را در زیر تماشا کنید.