انجمن کمک های حقوقی

رسانه

LAS شکایتی علیه صاحبخانه "هنرمند کلاهبرداری" به دلیل اتصال غیرقانونی گاز داد.

انجمن کمک حقوقی از طرف گروهی از مستاجران در بروکلین به دلیل عدم ارائه گاز پخت و پز ثابت حداقل از آوریل 2018 و به دلیل ایجاد یک اتصال گاز غیرقانونی در ساختمان، شکایت جدیدی علیه مالک بدنام Yaniv "Ben" Erez تنظیم کرده است. مطابق با گوتیام. در این شکایت "شرایط بی درنگ خطرناک" آمده است و مالک بدنام، وزارت حفظ و توسعه مسکن، وزارت ساختمان ها و شبکه ملی به عنوان متهمان ذکر شده است.

«مسئله ما در اینجا این است که این مالک مشخصاً فردی غیرقابل اعتماد است، زیرا پرونده های متعددی علیه او وجود داشته است که مجوز ملک خود را از دست داده است. سانی نو، وکیل ناظر در انجمن کمک های حقوقی، گفت: او در مورد توهین کیفری یک پرونده دادگاه قرار دارد. واحد حقوق مسکن.