انجمن کمک های حقوقی

رسانه

مشتری که رودی جولیانی را نوازش کرده بود، پرونده رد می شود

انجمن کمک‌های حقوقی امروز اعلام کرد که برای بررسی اخراج (ACD) برای دنیل گیل، مشتری که در ژوئن گذشته در سوپرمارکت محلی استیتن آیلند به پشت رودی جولیانی دست زده بود، به تعویق افتاد.

ACD اعتراف به گناه یا اعتراف به گناه یا اشتباه توسط آقای گیل نیست و این پرونده در نهایت پس از شش ماه کاملاً منتفی و مهر و موم خواهد شد.

همانطور که از زمان شروع این پرونده اظهار داشتیم، دانیل گیل که هیچ تماس قبلی با سیستم حقوقی کیفری نداشته است، مرتکب هیچ عمل مجرمانه ای نشده است و این نتیجه که در نهایت منجر به رد کامل پرونده می شود، نشان دهنده این است که سوزان پلاتیس، وکیل دفتر محاکمه ایالتن آیلند انجمن کمک حقوقی، گفت. "آقای. گیل مشتاقانه منتظر است تا این حادثه را که زندگی او را کاملاً خراب کرد پشت سر بگذارد.