انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

اطلاع

اصلاحات اخیر قانون نگهبان آماده به کار نیویورک

در 20 سپتامبر 2018، The Legal Aid Society با خدمات مهاجرت کاتولیک, جاده نیویورک را درست کنیدو خدمات حقوقی نیویورک ارائه به روز رسانی در قوانین ایالتی مربوط به سرپرستی و ارائه مشاوره به ارائه دهندگان کمک های حقوقی که به خانواده های مهاجر در معرض خطر مشاوره می دهند.

برای دانلود اسلایدهای ارائه یا مشاهده ارائه ضبط شده روی زیر کلیک کنید.

جزوه ارائه
نمایش ارائه

تشکر ویژه از میزبان ما نورتون رز و فولبرایت LLP.