انجمن کمک های حقوقی

برای عدالت موضع بگیرید

سیستم ما به نفع کسانی است که پول و امتیاز دارند. ما در حال کار برای تغییر آن هستیم. برای تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه نیویورکی ها در کنار ما باشید.

بخشش و اهداء

بخشش و اهداء

کمک به انجمن کمک حقوقی چیزی بیش از پول است.

هر کمک مالی به ما کمک می کند تا خدمات حقوقی ضروری را به هزاران نیویورکی روزمره ارائه دهیم و به مردم کمک می کند تا حقوق خود را در مورد مسکن، غذا و مراقبت های پزشکی برای خود و خانواده هایشان حفظ کنند. به صورت آنلاین کمک مالی کنید یا راه های دیگری را برای همراهی با ما جستجو کنید.

کمک مالی شما چگونه کمک می کند

کمک مالی شما با کسر مالیات به ما کمک می کند تا صدای همه نیویورکی ها را جلب کنیم. در اینجا برخی از مواردی است که حمایت شما در سال گذشته به ما کمک کرد.

32K +

پرونده های فردی و موضوعات حقوقی که توسط دفتر مدنی ما رسیدگی می شود.

11K +

پس از سکونت در شهر که نیاز به نصب بی سیم در 240 سرپناه برای بی خانمان ها دارد، اکنون کودکان در سن مدرسه به اینترنت قابل اعتماد دسترسی دارند.

$ 11.8M

برگرداندن جوایز و تسویه حساب برای مشتریان مدنی.

Pro Bono Publico: برای خیر عمومی

داوطلبان حجم، دامنه و تأثیر کار انجمن کمک حقوقی را به نمایندگی از مشتریان در سراسر شهر نیویورک افزایش می دهند. سالانه به بیش از 4,000 داوطلب آموزش، نظارت و راهنمایی ارائه می‌شود که به آنها امکان می‌دهد کمک‌های حقوقی متحول کننده زندگی را به هزاران مشتری ارائه دهند.

اقدام و فعالیت دیجیتال