انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

مهاجر بازداشت شده به دنبال درخواست کمک برای ثبت درخواست برای اقامت دائم است

موکل ما، یک تبعه پاکستانی که از سال 1995 در ایالات متحده زندگی می کند، در مارس 2018 توسط ICE در محل کار خود بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می برد. او متاهل است و از نظر مالی از همسرش که در پاکستان زندگی می کند حمایت می کند. موکل ما دارای یک دادخواست تأیید شده مهاجرت برای کارگر بیگانه مربوط به قبل از سال 2001 است. با این حال، درخواست او برای وضعیت دائمی قانونی در سال 2011 رد شد زیرا بر اساس دادخواست تأیید شده کارگر بیگانه بود. کارفرمای فعلی او که رابطه خوبی با او دارد، مایل است و می تواند او را برای درخواست مهاجرت دیگری برای کارگر بیگانه حمایت کند تا بتواند وضعیت خود را تنظیم کند.

انجمن کمک حقوقی به دنبال کمک رایگان برای کمک به ارسال گواهی کار و دادخواست I-140 Immigrant در USCIS است.