انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

تاریخ ما منعکس کننده شهری است که در خدمت آن هستیم

برای بیش از 145 سال، این افتخار ما بوده است که از حقوق نسل‌ها، خانواده‌ها و جوامع آسیب‌پذیر نیویورکی محافظت، دفاع و حمایت کنیم.

نقاط عطف و تاریخ