انجمن کمک های حقوقی

تاریخ ما منعکس کننده شهری است که در خدمت آن هستیم

برای بیش از 145 سال، این افتخار ما بوده است که از حقوق نسل‌ها، خانواده‌ها و جوامع آسیب‌پذیر نیویورکی محافظت، دفاع و حمایت کنیم.

نقاط عطف و تاریخ