انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

کانی پارک

مدیر ارشد منابع انسانی

به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی انجمن کمک حقوقی نیویورک، کانی پارک (او) تیمی از متخصصان منابع انسانی را رهبری می‌کند که به حفظ، استخدام و حمایت از افرادی که مأموریت عدالت را در هر منطقه انجام می‌دهند، اختصاص دارد.

قبل از پیوستن به انجمن کمک حقوقی نیویورک، کانی پارک به مدت پنج سال به عنوان مدیر اجرایی منابع انسانی، مدیر ارشد تنوع، و هماهنگ کننده عنوان IX در کالج اجتماعی SUNY Corning خدمت کرد. تجارب حرفه ای گذشته او همچنین شامل 15 سال در نقش های مختلف در منابع انسانی در دانشگاه کرنل است و او در بخش غیرانتفاعی در شهر نیویورک کار کرده است و خدمات انسانی مستقیم را به افرادی که بی خانمانی مزمن را تجربه می کنند ارائه می دهد.

او دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده روابط صنعتی و کار کورنل و لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه مریلند است.