انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1890

آرتور فون برایسن رئیس جمهور ما می شود

سال 1890 نقطه عطفی در تاریخ انجمن کمک حقوقی بود. آرتور فون برایسن، وکیل برجسته نیویورک، رئیس جمهور شد. او که یک رهبر غیور بود، کار ما را در معرض دید عموم قرار داد و از حمایت اهالی برجسته نیویورک، از جمله کارل شورتز، جوزف اچ. چوات، و تئودور روزولت برخوردار شد.

تا زمانی که حضور وکیل انجمن در دادگاه مستلزم احترام و رسیدگی دقیق به حقوق موکلان باشد، هیچکس جرات نمی کند حقوق فقرا و بی پناهان را زیر پا بگذارد.»

فون برایزن در دفترش
فون برایزن در دفترش