انجمن کمک های حقوقی

2009

استانداردهای بارگیری پرونده دفاع جنایی ایجاد شد

تلاش‌های مشترک The Legal Aid Society، انجمن وکلای کمک حقوقی، و 1199 باعث شد که قانون‌گذار ایالتی و فرماندار قانون مهمی را تصویب کنند که به قاضی ارشد اداری اجازه می‌دهد تا استانداردهای حجم پرونده را برای وکلایی که به عنوان وکالت متهمان جنایی در شهر نیویورک تعیین می‌شوند، وضع کنند. در مصاحبه با مجله حقوق نیویورک و نیویورک تایمزانجمن کمک حقوقی از رئیس قاضی جاناتان لیپمن "برای رهبری و فداکاری او در کمک به ابداع راه حلی برای این مشکل حیاتی" تشکر کرد.

در سال بعد، اداره ایالتی اداره دادگاه ها محدودیت حجم پرونده سالانه را برای انجمن به طور متوسط ​​400 جنحه یا 150 جنایت تعیین کرد که وزن جرایم به 2.66 جنحه در پرونده های مختلط تعیین شد.

قاضی جاناتان لیپمن
قاضی جاناتان لیپمن