انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2008

کودکان تحت حضانت ظرف 24 ساعت محاکمه می شوند

پس از مذاکرات با «رویه حقوق نوجوانان»، شهر اعلام کرد که کودکانی که در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات در بازداشت به سر می‌برند، اکنون در عرض 24 ساعت برای محاکمه نزد قاضی حاضر می‌شوند. در واقع، با این کودکان به عنوان بزرگسالانی که متهم به جرمی هستند رفتار می شود که از استاندارد بازداشت تا محاکمه 24 ساعته محافظت می کنند.