انجمن کمک های حقوقی

1973

به چالش کشیدن مجازات غیراخلاقی در تسهیلات دولتی برای جوانان

In پنا علیه بخش جوانان ایالت نیویورک، انجمن کمک حقوقی استفاده از سلول انفرادی، محدودیت دست و پا، و داروهای آرام بخش را در انکس گشن، یکی از چهار مرکز برای جوانان که توسط اداره خدمات کودکان و خانواده ایالت نیویورک اداره می شود، به چالش کشید.

دفتر استیناف جنایی در دادگاه عالی ایالات متحده پیروزی های قابل توجهی به دست آورد لاروفا علیه نیویورک و در Lefkowitz v. Newsome.