انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2002

مبارزه برای بیرون آوردن خانواده های بی خانمان از بازداشتگاه برانکس

انجمن کمک‌های حقوقی با موفقیت قرار دادن کودکان بی‌خانمان و خانواده‌هایشان را در بازداشتگاه سابق برانکس در شهر به چالش می‌کشد – که تقریباً روزانه پوشش خبری را از رسانه‌ها برای بیش از یک ماه به دست می‌آورد.

خانواده های بی خانمان با کودکانی که روی نیمکت ها و زمین در اتاق انتظار A می خوابند
خانواده های بی خانمان با کودکانی که روی نیمکت ها و زمین در اتاق انتظار A می خوابند واحد کمک های اضطراری شهر نیویورک، برانکس، 2002