انجمن کمک های حقوقی

2018

جو بایدن انجمن کمک های حقوقی را به رسمیت می شناسد

سپس معاون رئیس جمهور جو بایدن در یک تصویری ستایش انجمن کمک حقوقی برای کار بزرگی که در اینجا انجام می شود. این ویدئو برای مراسم شام سالانه جایزه خدمتکار عدالت به افتخار ریچارد جی دیویس و هرب استورز ساخته شده و نمایش داده شد.

 

جو بایدن در انجمن کمک های حقوقی سخنرانی می کند
جو بایدن در انجمن کمک های حقوقی سخنرانی می کند 2018