انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2018

جو بایدن انجمن کمک های حقوقی را به رسمیت می شناسد

سپس معاون رئیس جمهور جو بایدن در ویدئویی از انجمن کمک های حقوقی به خاطر کار بزرگی که در اینجا انجام می شود تمجید کرد. این ویدئو برای مراسم شام سالانه جایزه خدمتکار عدالت به افتخار ریچارد جی دیویس و هرب استورز ساخته شد و نمایش داده شد.