انجمن کمک های حقوقی

1967

تأثیرگذاری بر اصلاح قانون ملی

حضور دفتر استیناف جنایی در مجموعه پرونده های میراندا با مشارکت این اداره در سه گانه برجسته شناسایی شاهدان عینی همراه شد: ایالات متحده علیه وید، گیلبرت علیه کالیفرنیا و استووال در مقابل دنو. در دوره 1967، دادگاه عالی همچنین اولین نگاه خود را به سیاست‌های بحث‌برانگیز توقف و رهایی انداخت.