انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1999

حفاظت از مزایا و بهبود شرایط سرپناه

کارکنان انجمن کمک‌های حقوقی حکم دادگاه فدرال را دریافت کردند که به شهر دستور می‌داد از رد کوپن‌های غذا، دارو و کمک‌های نقدی به خانواده‌های کم‌درآمدی که به‌صورت اضطراری به دنبال کمک هستند، خودداری کند.

In جیمی بی وی هرناندز، ما به توافقی دست یافتیم که شهر را ملزم می‌کرد تا بستر مناسبی از تخت‌های بازداشت غیرایمن را برای همه کودکانی که در شهر نیویورک به چنین محیطی نیاز دارند یا به آنها دستور داده شده است، فراهم کند. علاوه بر این، ما دعوی قضایی را برای اجرای قانون محلی جدید آغاز کردیم که به ارائه سریع سرپناه برای خانواده‌های بی‌خانمان نیاز دارد، از جمله تصاویر گرافیکی کودکانی که در طبقات یک مرکز دریافت پناهگاه شهر می‌خوابند.