انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2016

مبارزه برای اصلاحات مستمر در مسکن، مراقبت های بهداشتی و غیره

سال 2016 سال هیجان انگیزی بود - کارکنان ما از طرف مشتریان ما و همه نیویورکی ها به پیروزی های بی شماری دست یافتند. این پیروزی‌ها شامل حفظ حق مسکن مقرون به صرفه، رفع موانع مراقبت‌های بهداشتی ضروری برای افراد ترنس‌جندر و تبرئه مراجعینی بود که دهه‌ها پیش به اشتباه متهم به جنایات شدند.

کارکنان انجمن کمک حقوقی همچنین برای ادامه اصلاحات در جزیره رایکرز در رابطه با وحشیگری کارکنان فشار آوردند، یک طرح اصلاحی برای وثیقه را راه اندازی کردند، از پلیس نیویورک برای محافظت از حقوق تماشاگرانی که فعالیت پلیس را ضبط می کردند شکایت کردند و یک شکایت فدرال برای جلوگیری از آزار جنسی زندانیان زن توسط نگهبانان تنظیم کردند.