انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1970

پیروزی های دیوان عالی برای روند قانونی

دفتر استیناف جنایی دو پیروزی بزرگ در دادگاه عالی ایالات متحده داشت. در In Re Winship، دفتر با موفقیت استدلال کرد که اثبات فراتر از شک معقول در یک پرونده جنایی توسط بند آیین دادرسی اجباری شده است. که در بالدوین علیه نیویورک، دادگاه عالی انکار دادگاه نیویورک توسط هیئت منصفه برای متهمانی که بیش از شش ماه حبس دارند، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.