انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1905

دفتر هارلم افتتاح شد

دفتر هارلم با یک هدیه ناشناس 5,000 دلاری افتتاح شد. اهداکننده بعداً به عنوان الیزابت میلبانک اندرسون شناخته شد، یک نیکوکار برجسته که از سال 100,000 تا زمان مرگش در سال 1905 در مجموع 1921 دلار کمک کرد.

دفتر هارلم
دفتر هارلم 1912