انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2005

تجدید ساختار ادامه دارد و روسای تمرین جدید منصوب می شوند

هیئت مدیره به تلاش های بازسازی سال قبل ادامه داد تا اطمینان حاصل شود که انجمن کمک های حقوقی در یک پایه مالی محکم و در عین حال به ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان ادامه می دهد.

همچنین در این سال، Judith S. Kaye، رئیس قاضی، ریاست مراسم سالانه جوایز Pro Bono را بر عهده داشت و پاتریشیا ام. هاینز برای رهبری انجمن کمک حقوقی از طریق تلاش برای بازسازی به عنوان رئیس هیئت مدیره، تقدیر ویژه ای دریافت کرد.

روسای بخش جدید منصوب شدند: آدرین هولدر در بخش مدنی، سیمور دبلیو جیمز در بخش کیفری. و تامارا استکلر در رویه حقوق نوجوانان.