انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1902

دفاع از مهاجران در برابر کوسه های قرضی

شاخه ایست ساید انجمن با کوسه های قرضی که مهاجران را با متقاعد کردن آنها به خرید کالاهای تحت قراردادهای اقساطی قربانی می کردند، جنگید. وقتی بدهکار نتوانست پرداخت کند، او را به زندان خیابان لودلو کشاندند تا اینکه خانواده‌اش وام را پس دادند.

شعبه ضلع شرقی، خیابان دلنسی 89 تا 91
شعبه ضلع شرقی، خیابان دلنسی 89 تا 91 1910-1912
مقالاتی در تریبون درباره دادگاه ایست ساید
مقالاتی در تریبون درباره دادگاه ایست ساید 1902