انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1899

شاخه های جدید، ماموریت های جدید

با رشد شهر نیویورک، انجمن کمک حقوقی و دامنه کار آن نیز رشد کرد. در آغاز سال 1899، ما پنج شعبه تأسیس کردیم، تا حدی برای دسترسی آسان‌تر به بسیاری از افرادی که توانایی پرداخت هزینه سفر به دفتر اصلی نزدیک تالار شهر را نداشتند.

هر دفتر جدید - شعبه سیمنز، شعبه غرب ساید، شعبه شرق، شعبه هارلم، و شعبه بروکلین - به مشکلات منحصر به فرد گروه های خاصی از مردم رسیدگی می کرد. ما همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از فقرا به تصویب قانونی فشار آوردیم. اصلاحیه ای در بیانیه ماموریت انجمن کمک های حقوقی به طور خاص اصلاحات را تایید کرد.

شعبه غرب
شعبه غرب 1890s