انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1966

اقدامات عمرانی راه اندازی می شود

اداره مدنی دفاتر همسایگی خود را در کوئینز و استاتن آیلند تحت نظارت دفتر فرصت های اقتصادی ایالات متحده افتتاح کرد. یک شعبه تحقیقات و قانونگذاری نیز با بودجه OEO افتتاح شد. لیندون بی. جانسون، دوایت دی. آیزنهاور، و هری اس. ترومن معاونان افتخاری انجمن کمک حقوقی بودند.

جلد-گزارش-سالانه 1966_91
جلد-گزارش-سالانه 1966_91