انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2009

حقوق نوجوانان رفتار ناعادلانه در مراکز اقامتی OCFA را به چالش می کشد

Juvenile Rights Practice یک شکایت دسته جمعی حقوق مدنی فدرال علیه اداره خدمات کودکان و خانواده ایالت نیویورک به اتهام این که کودکان محبوس در مراکز اقامتی OCFS در معرض زور غیرقانونی و بیش از حد توسط اعضای کارکنان قرار می گیرند و از الزامات قانونی محروم می شوند، تنظیم کرد. خدمات سلامت روان دادگاه استیناف حکم داد که شهر باید قبل از اخراج یک فرد بی خانمان از پناهگاه بزرگسالان شهر، به انجمن کمک حقوقی اطلاع دهد تا وکلای انجمن کمک حقوقی بتوانند از حقوق زنان و مردان بی خانمان، از جمله بسیاری از افراد دارای معلولیت محافظت کنند.