انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2020

مقابله با چالش های COVID-19

همه‌گیری کووید-19 همچنان تأثیر بی‌سابقه‌ای بر شهر نیویورک و زندگی روزمره میلیون‌ها نیویورکی دارد. کار ما همیشه یک لنز صریح نژادی و برابری اجتماعی داشته است و بحران کنونی تلاش‌های ما را برای دفاع از نیازهای جوامع به حاشیه رانده نیویورک بیشتر متمرکز کرده است. در این چالش برانگیزترین سال، کارکنان The Legal Aid Society تغییردهنده بازی بودند، نوآوری کردند و راه‌های جدیدی را برای دفاع، دفاع از طرف و به عنوان متحد برای مشتریانمان ایجاد کردند. بیشتر بدانید.