انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2011

پروژه حقوق زندانیان 40 سالگی را جشن می گیرد

پروژه حقوق زندانیان چهلمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت. در 40 مارس، کریستینا شوارتز، وکیل دفتر استیناف جنایی، در مورد سی و هفتمین پرونده انجمن در دادگاه عالی ایالات متحده بحث کرد. صدها نفر از نیویورکی ها با احضار و حکم اخراج در طی یک تلاش دو روزه به نام پروژه تسلیم ایمن، یک برنامه اجتماعی شامل انجمن کمک حقوقی، دفتر دادستانی منطقه کینگز، اداره دادگاه ایالتی نیویورک و اداره دادگاه ایالتی نیویورک، فرصتی دوباره دریافت کردند. تعدادی کلیسا در بدفورد استیووسانت.