انجمن کمک های حقوقی

2008

یک حق قابل اجرا برای سرپناه به طور دائم برقرار است

پس از 25 سال دعوا، شهردار مایکل آر. بلومبرگ و استیون بنکس اعلام کردند که پرونده خانواده های بی خانمان مک کین انجمن کمک حقوقی در تالار شهر حل و فصل شده است. بانک‌ها در کنفرانس مطبوعاتی پرجمعیت گفتند که «حق قابل اجرا برای سرپناه برای کودکان بی‌خانمان و خانواده‌هایشان اکنون دائمی است، صرف نظر از اینکه چه مدیریتی بر سر کار است، مهم نیست که شهردار چه کسی باشد».

خانواده های بی خانمان با کودکانی که روی نیمکت ها و زمین در اتاق انتظار A می خوابند
خانواده های بی خانمان با کودکانی که روی نیمکت ها و زمین در اتاق انتظار A می خوابند واحد کمک های اضطراری شهر نیویورک، برانکس، 2002