انجمن کمک های حقوقی

2017

تمرین حقوق نوجوانان جایزه معتبر کنگره را دریافت می کند

«رویه حقوق نوجوانان» جایزه معتبر ائتلاف کنگره در مؤسسه فرزندخواندگی فرشتگان در فرزندخواندگی را در سال 2017 دریافت کرد. JRP توسط سناتور آمریکایی کریستن گیلیبراند نامزد شد.

سیمور دبلیو جیمز جونیور اعلام کرد که در ژوئن 2018 از سمت خود به عنوان دادستان کل بازنشسته خواهد شد.