انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1983

ایوان مک کین با انجمن کمک حقوقی تماس گرفت

استیون بنکس، یک وکیل جوان Legal Aid، از ایوان مک کین، یک مادر کتک خورده و بی خانمان، درخواست کمک دریافت کرد. تیمی از وکلای خط مقدم از انجمن کمک های حقوقی متعاقباً پرونده مهمی را تشکیل دادند و به دادگاه رسیدگی کردند. مک کین علیه کخ، که در نهایت حق سرپناه را برای خانواده های بی خانمان ایجاد می کند.