انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2011

از میراث ایوان مک کین در نیویورک تایمز تجلیل شد

پس از درگذشت او در نوامبر، The مجله نیویورک تایمز ادای احترام ویژه ای به ایوان مک کین در 25 دسامبر به نمایش گذاشت و اشاره کرد که خانم مک کین "هرگز جایزه نقدی دریافت نکرد، اما در هر شب، 10,000 خانواده از جمله 17,000 کودک از شهر نیویورک پناهگاه اضطراری دریافت کردند. دعوی قضایی (با نام او).»

ایوان مک کین
ایوان مک کین