انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

پروژه ها، واحدها و ابتکارات

نمایش 1 — -1 از 44.
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

واحد مسکن عمومی

واحد مسکن عمومی (PHU) همچنان به کار چندین دهه ای ادامه می دهد که انجمن کمک های حقوقی در سراسر پنج منطقه از طرف اداره مسکن شهر نیویورک (NYCHA) مسکن عمومی انجام داده است.
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

واحد حقوقی مهاجرت

Legal Aid Society یک رهبر جامعه شناخته شده در ارائه کمک های مهاجرتی جامع و با کیفیت بالا به نیویورکی های کم درآمد است. واحد حقوقی مهاجرت ما (ILU) وکالت حقوقی مستقیم را در انواع موضوعات مرتبط و...
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

تیم اصلاح قانون رویه دفاع کیفری

تیم اصلاح قانون از رویه دفاع کیفری به مسائل حقوقی سیستمی می پردازد که بر حقوق مددجویان دفاع عمومی لگال اید تأثیر می گذارد، از سوء رفتار پلیس گرفته تا حقوق افراد زندانی، و از اصلاحات وثیقه...
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

کاهش ویدئو

انجمن کمک حقوقی یکی از اولین سازمان‌های مدافع عمومی ایالتی است که در داخل کشور کار می‌کند تا زندگی مشتریان خود را از طریق ویدئو بررسی کند تا شخصیت، آرزوها، آسیب‌ها، مشکلات و اغلب تغییر و تحولات آنها را منتقل کند. در موارد خاص، ویدئو ...
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

واحد دادگستری مسکن- وکالت گروه

گروه حمایت از واحد دادگستری مسکن با گروه‌های مستأجر واجد شرایط، حامیان مسکن، هیئت‌های تعاونی HDFC و گروه‌هایی از سهامداران برای ترویج و حفظ مسکن ارزان قیمت، بهبود شرایط مسکن و جلوگیری از آزار و اذیت و آوارگی در سراسر نیویورک همکاری می‌کند.
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

ابتکار آزادی پیش از محاکمه زنان

در پاییز 2017، انجمن کمک های حقوقی، طرح آزادی پیش از محاکمه زنان (The Initiative) را راه اندازی کرد. این ابتکار وقف آزادی زنانی است که پیش از محاکمه در شهر نیویورک بازداشت شده اند...
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

پروژه مسئولیت پذیری پلیس

پروژه مسئولیت‌پذیری پلیس (CAP) از واحد اصلاحات قانون دفاع جنایی و واحد دعاوی ویژه به سازمان‌ها و جوامع در سراسر شهر نیویورک این اختیار را می‌دهد تا پلیس را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو نگه دارند. تمرکز CAP بر ...
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

واحد محکومیت نادرست

واحد محکومیت نادرست از زمان تأسیس خود در سال 2019 به رشد و گسترش خود ادامه می دهد. در نتیجه سه برابر شدن اندازه، واحد توانسته است مشتریان بیشتری را پذیرفته و آنها را دوباره بررسی کند.
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

پروژه عدالت کارگری

پروژه عدالت کارگری، ابتکار عمل دفاع جنایی انجمن کمک حقوقی، با تبعیض کارگرانی که در شهر نیویورک زندگی می‌کنند یا سابقه بازداشت یا محکومیت دارند، مبارزه می‌کند. هر روز کارفرمایان و آژانس های صدور مجوز...
ادامه مطلب
پروژه ها، واحدها، ابتکارات

کلینیک مالیات دهندگان کم درآمد

کلینیک مالیات دهندگان با درآمد پایین (LITC) خدمات حقوقی مستقیمی را به مالیات دهندگانی ارائه می دهد که با خدمات درآمد داخلی یا اداره مالیات و دارایی ایالت نیویورک اختلاف دارند. کار ما...
ادامه مطلب