انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

پروژه ها، واحدها و ابتکارات

گروه ویژه دفاع از قتل

گروه ویژه دفاع از قتل (HDTF) یک واحد بسیار تخصصی در انجمن کمک حقوقی است که برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان متهم به قتل ایجاد شده است. HDTF قادر است با اعزام فوری تیمی مجرب از وکلای دادگستری، بازرسان، متخصصان تخفیف و رسیدگی کننده پرونده های حقوقی در هر پرونده، به سرعت به دستگیری های قتل پاسخ دهد. از طریق یک سیستم یکپارچه نمایندگی، از جمله واحدهای DNA و پزشکی قانونی به رسمیت شناخته شده ملی، واحدهای مهاجرت و عدالت اجتماعی ما، و تیم روابط رسانه ای ما، مشتریانی که ما نمایندگی می کنیم توجه بی نظیری به پرونده های خود دریافت می کنند.

همه وکلای انتخاب شده برای گروه ضربت توسط کمیته ای متشکل از مدیر HDTF، دادستان مسئول پنج شهرستان و اعضای ارشد کارکنان وکیل گواهی قتل را دریافت کرده اند.