انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

ایستادن در کنار مهاجران

ما خدمات حقوقی فوری را برای اتحاد مجدد خانواده ها و کمک به مهاجران کم درآمد در به دست آوردن وضعیت قانونی، درخواست شهروندی و دفاع در برابر اخراج ارائه می دهیم.

اکنون راهنمایی دریافت کنید

ما هر روز در دادگاه‌ها و جوامع سراسر شهر از حقوق همه نیویورکی‌ها دفاع می‌کنیم. درباره خدماتی که ارائه می دهیم بیشتر بدانید.

دریافت راهنما
ساخت یک تفاوت

پروژه ها، واحدها و ابتکارات

تیم های تخصصی ما تقریباً در هر زمینه قانونی که بر نیویورکی ها تأثیر می گذارد، تجربه کار دارند. راه‌هایی را که از طرف مشتریان و جوامع مبارزه می‌کنیم، کشف کنید.

یک روز در زندگی

پیمایش مجتمع و خودسری در واحد حقوقی مهاجرت

قانون مهاجرت، تمرکز استیسی لام در 20 سال گذشته از 25 سال اخیر خود در انجمن کمک های حقوقی، مجموعه پیچیده ای از مشکلات است که باید حل شود. این نیاز به دانش زیرکانه از قوانین فدرال و ایالتی و زمانی که یک قانون خاص وارد یا خارج شد.

استیسی لام 

تأثیر ما

مارگوت برای فرزندانش، آینده ای بهتر می جنگد

زمانی که مارگوت از خشونت در هندوراس فرار کرد و به دنبال پناهندگی در ایالات متحده بود، نمی‌دانست که هفت سال بعد، همچنان منتظر خواهد بود تا با سه فرزندش متحد شود.

مارگوت 

با شماره های

کار ما خانواده‌ها را دوباره متحد می‌کند و به مهاجران کم‌درآمد در به دست آوردن وضعیت قانونی، درخواست شهروندی، و دفاع در برابر اخراج کمک می‌کند تا همه شانس برابر برای پیشرفت در شهر نیویورک داشته باشند.

٪۱۰۰

شهر نیویورک دارای 3.14 میلیون مهاجر متولد خارج از بیش از 150 کشور جهان است که تقریباً 40 درصد از جمعیت شهر را تشکیل می دهند.

12K +

نیویورکی ها در بیش از 5,200 موضوع حقوقی فردی توسط واحد قانون مهاجرت کمک کردند

10.5x

مهاجرانی که توسط مقامات مهاجرت فدرال بازداشت می شوند، 10.5 برابر بیشتر احتمال دارد که در دادگاه مهاجرت با یک وکیل کمک قانونی دریافت کنند.

تاثیر معناداری داشته باشید

انجمن کمک حقوقی با کمک حامیان سخاوتمند ما زندگی مشتریان ما را تغییر می دهد.

پشتیبانی از کار ما