انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

خدمات را در منطقه خود بیابید

برای دریافت کمک لازم نیست راه دور بروید. ما در هر منطقه ای هستیم و دفاتری در سطح شهر داریم.

اصطلاحاتی که ممکن است بشنوید

سیستم قضایی می تواند طاقت فرسا باشد. با برخی از اصطلاحات حقوقی و کلمات اختصاری که ممکن است بشنوید مانند استیناف، تعویق، دادخواست، صلاحیت، تودیع و سوگندنامه آشنا شوید.