انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

فرصت های مشارکت

یاران انجمن کمک حقوقی با توسعه پروژه‌های نوآورانه که منجر به تغییرات بلندمدت می‌شوند به نیویورکی‌ها کمک می‌کنند.

جدول زمانی درخواست و استخدام

فرصت های فعلی کمک هزینه تحصیلی

  • هیچ فرصت کمک هزینه تحصیلی فعلی وجود ندارد. لطفا به زودی دوباره بررسی کنید

منابع برای همراهان

قبل از درخواست به راهنمایی نیاز دارید؟ تیم استخدام ما منابع محبوبی را انتخاب کرده است که به هدایت روند درخواست شما کمک می کند.

یک سوال دارید؟

برای مشکلات فنی یا سوالات در مورد پست ها، لطفا با ما تماس بگیرید. لطفا توجه داشته باشید که رزومه های ارسال شده به این باکس ترتیب اثر داده نخواهد شد.