انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1995

مبارزه برای حقوق افراد کم شنوا

In کلارکسون علیه کوفلینانجمن ثابت کرد که ناکامی وزارت امور خارجه در برآوردن نیازهای زندانیان نیویورکی مبتلا به اختلالات شنوایی، حقوق قانونی آنها و حقوق آنها تحت قانون فدرال توانبخشی و قانون آمریکایی های دارای معلولیت را نقض می کند.