Sosyete Èd Legal
anmbègè

 Jistis nan 

Chak Borough

Travay nou an

Legal Aid Society baze sou yon kwayans senp men pwisan: ke okenn Nouyòkè pa ta dwe refize dwa a jistis egal.

Fè yon diferans

“Nan Legal Aid Society, nou travay pou ogmante aksè a jistis pou Nouyòkè ki gen ti revni yo. Kit nan sal tribinal la oswa nan kominote a, nou san pran souf nan devouman nou nan misyon sa a.”
Twyla Carter Avoka-an-chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf

197K

Zafè legal endividyèl yo okipe chak ane

190K

Orè travay pro bono pa ane

31K

Liy èd yo reponn yon seri pwoblèm legal chak ane