Sosyete Èd Legal
anmbègè

Remake

Avi 146 Reyinyon Anyèl

Reyinyon anyèl manm Legal Aid Society pou eleksyon direktè yo ak lòt biznis ki ka vini an ap retounen an pèsòn ane sa a nan Fordham University School of Law nan 150 W 62nd St mèkredi 14 desanm 2022 apati 6:00. PM – 8:00 PM.

Fèmti biznis la 25 oktòb 2022 se dat rejis pou detèmine manm ki gen dwa pou resevwa avi ak vote nan reyinyon anyèl sa a, oswa nenpòt ajounman ladan l, e se sèlman manm dosye yo nan dat sa a ki gen dwa pou yo resevwa avi sou ak pou vote. vote nan reyinyon sa a.

Rapò Komite Nominasyon ak Gouvènans (Aaron Marcu, Prezidan; ak Manm Thomas Cerabino, Richard S. Hans, Alan Levine, Bart Schwartz, ak Audra Soloway) se jan sa a:

Konsèy Administrasyon
POU TÈM KI FINI 2025

Deborah N. Archer, Barry A. Bohrer, Lara Samet Buchwald, Nancy Chung, Jenna M. Dabbs, Scott A. Edelman, Natasha I. Fapohunda, Matthew Furman, Jeffrey Glen, Mia N. Gonzalez, Mark P. Goodman, Richard F Hans, Elai Katz, Lynn K. Neuner, Charles C. Platt, Patrick T. Quinn, Sharyl A. Reisman, Alyssa Rower, Daniel Rubens, Bradley I. Ruskin, Paul H. Schoeman, L. Kevin Sheridan Jr., Rachel Sherman, Joseph L. Sorkin, Gary Stein, Richard Strassberg, Charles C. Weinstein.

Yo te bay manm Sosyete Èd Legal la bon avi reyinyon an pa imèl 18 novanm 2022. Yo te voye yon total de 204 avi bay kabinè avoka ak depatman lalwa antrepriz ki reprezante 23,658 manm. Yo te voye yon total de 1,977 avi bay moun ki te manm dosye yo nan fen biznis la nan dat 26 oktòb 2022.

Avi Reyinyon Anyèl la te pibliye nan Law Journal le 29, 30, 1ye Desanm ak 5 Desanm. Jounal lalwa pibliye tou avi sou Reyinyon Anyèl la sou Entènèt soti 29 Novanm rive 5 Desanm. Li te afiche tou sou sitwèb Legal Aid nan dat 20 oktòb 2022.