Sosyete Èd Legal
anmbègè

2008

Ajoute sipèvizyon apre lage yo te frape

Nan yon gwo ka ki te litige pa Pratik Kriminèl la, Tribinal Apèl la te anile yon politik Depatman Sèvis Koreksyonèl Eta New York kote DOCS te ajoute administrativman sipèvizyon apre liberasyon (yon fòm sipèvizyon libète pwovizwa) nan santans plizyè milye Nouvo. Yòkè yo.