Sosyete Èd Legal
anmbègè

1949

Branch Tribinal Federal Louvri

Biwo Tribinal Federal la te louvri sou demann ijan Jij Federal John C. Knox. Whitney North Seymour, Sr., te dirije efò a epi John D. Rockefeller, Jr., te finanse pwojè a.