Sosyete Èd Legal
anmbègè

1934

Litige Kreye Tribinal Ti Reklamasyon an

Sosyete Asistans Legal la te defann avèk siksè lejislasyon ki kreye Tribinal pou Ti Reklamasyon yo ak anilasyon sèten frè Tribinal Vil la twòp.

Pote Èd Legal bay Ti Gason an
Pote Èd Legal bay Ti Gason an The New York Times, 25 mas 1934