Sosyete Èd Legal
anmbègè

1977

Defann pasyan nan kay retrèt Medicaid

Nou depoze Yaretsky kont Blum an non pasyan granmoun aje nan mezon retrèt Medicaid yo te transfere oswa egzeyate nan etablisman retrèt epi yo te plase nan etablisman ki pa t ofri swen espesyal yo te mande yo.