Sosyete Èd Legal

Yon Jou Nan Lavi

Defann jèn ki vilnerab nan Inite Lwa Imigrasyon an

Depi 2016, Elizabeth "Liz" Rieser-Murphy te ede ak plizyè kriz imigrasyon, adapte yo ak chanjman politik anba de administrasyon trè diferan. Men, pami tout lejislasyon k ap chanje yo, sa ki te rete konsistan se devouman san konsyans li pou reprezante jèn k ap vini Ozetazini pou yon lavi miyò.

Menm andeyò travay nou chak jou, anplwaye Inite Lwa Imigrasyon nou an se tankou premye sekouris yo,” li di. Ansanm ak kòlèg Èd Legal li yo, li te vin jwenn JFK pandan premye jou Administrasyon Trump la lè yo te aplike yon entèdiksyon vwayaj nan plizyè peyi ki gen majorite Mizilman yo. Pandan evakyasyon an 2021 soti nan Afganistan, li te ede ak petisyon imanitè libète pwovizwa pou yon koup ak tibebe ki fèk fèt yo, ki gen fanmi yo te sitwayen ameriken. 

Menm lè imigrasyon se pa nouvèl nan premye paj, li toujou yon chanpyon pou kliyan li yo - atravè tou de travay dirèk li ak minè ki pa akonpaye yo lage bay fanmi yo nan vil Nouyòk, ak nan travay litij ak defans li. "Espwa mwen pou lavni se ke tribinal imigrasyon ak sistèm jeneral yo pral vin pi zanmitay pou timoun yo epi yo pral konsantre sou pi bon enterè timoun yo olye pou yo aji kòm yon machin depòtasyon."  

Anplwaye Inite Lwa Imigrasyon nou an se tankou premye sekouris yo.

Pi resamman, Liz te konsantre sou Ka Sitiyasyon Jivenil Imigran Espesyal (SIJS), kote timoun imigran ki poko gen 21 an pa kapab reyini ak paran yo akoz abi, abandon, oswa neglijans, men retounen nan peyi yo pa nan pi bon enterè yo.”

Jwenn estati espesyal sa a enpòtan paske li pèmèt jèn imigran yo aplike pou rezidans pèmanan legal.  Sepandan, pwosesis aplikasyon pou kat vèt SIJS klase kòm "ki baze sou travay", malgre SIJS se yon estati imanitè. Pou timoun ki soti nan peyi tankou Gwatemala, Ondiras ak Salvadò, timoun sa yo nan yon pisin pou aplikan viza ansanm ak granmoun k ap chèche travay, epi pa gen ase kat vèt ki disponib. Jounal dènye done yo endike ke 26,000 timoun yo te akòde estati SJIS, men yo pa kapab aplike pou yon kat vèt. Sa a retade rezidans pèmanan yo, sa vle di adolesan neglije sa yo ap viv nan pitye Homeland Security. San otorizasyon travay, yo pa ka louvri yon kont labank oswa enskri nan kolèj. "Li deja lakòz enkyetid pou w vin yon adolesan epi ou ajoute sa a sou tèt li” Liz eksplike. "Mwen travay ak anpil kliyan ki te bloke nan limbo pou ane." 

Apre li te wè konbyen timoun yo te akòde estati SJIS, men li te ap tann yon kat vèt ak kè sote, li te kòmanse fè travay defans sou Capitol Hill ak komite direktè SIJS Backlog Coalition. Pou dè dizèn de milye timoun ki nan reta a, gen yon vwa fò tankou Liz la mennen yo pi pre jete yon estati san papye ak kòmanse lavi yo vrèman merite.

Aktyèlman Liz kontan pou l opere anba politik imigrasyon ki pi favorab ki santre byennèt timoun yo epi konsidere sikonstans inik yo. "Mwen espere ke lavni an briyan e ke nou kontinye sou chemen sa a."

Ede Liz Sèvi Plis Nouyòkè

Don ou a ede manm pèsonèl la tankou Liz pandan y ap pote jistis nan chak minisipalite.

Donate Koulye a,