Sosyete Èd Legal

Jounen nan istwa lavi yo

Montre -4 — -6 nan 59.
Istwa

Reuning Families kòm yon Equal Justice Works Fellow

Antanke yon Kamarad Equal Justice Works nan Pratik sou Dwa Jivenil nou an, Loretta Johnson dedye a reyini timoun ak fanmi ki istorikman te gen twòp lapolis nan sistèm byennèt timoun nan.
Li piplis
Istwa

Abiye pou siksè ak klozèt Connie

Connie Belvanis nan Biwo Bronx nou an detèmine pou l fè yon diferans pou jèn gason ak jèn fi vil Nouyòk yo. Pasyon li pou travay li ak devouman li anvè kòlèg li yo ak kliyan li yo te ede Connie kreye youn nan inisyativ ki pi inik nan Legal Aid, ki rive jwenn plizyè santèn jèn Nouyòkè chak ane.
Li piplis
Istwa

Kreye Pi Briyan Avni nan Pratik Dwa Jivenil yo

Antanke Avoka Anplwaye nan Pratik Dwa Jivenil nou an, Israel T. Appel, Angela Hines, ak Mikila Thompson tout pote yon pèspektiv pèsonèl nan travay devwe yo sou non jèn kliyan atravè Vil New York.
Li piplis
Istwa

Bay Sèvis Legal Esansyèl nan Inite Jistis Kominotè a

Òganizatè Kominotè Victor Dempsey ak Avoka Sipèvize Anthony Posada nan Inite Jistis Kominotè a travay avèk pasyon nan katye New York yo pou konbat vyolans ak zam epi bay aksè ak sipò legal.
Li piplis
Istwa

Konbat anprizònman an mas nan Pwojè Dekaserasyon an

Antanke Avoka Anplwaye nan Pwojè Dekarserasyon an, Jane-Roberte Sampeu ak Liz Bender se nan premye liy batay kont anprizònman an mas ak detèminasyon kosyon enjis.
Li piplis
Istwa

Konbat Diskriminasyon nan Inisyativ Lwa ak Règleman LGBTQ+ la

Antanke yon Nouyòkè natif natal, Jasmina Chuck konnen jan sèvis Legal Aid Society ofri yo enpòtan pou vil nou an. Yon paralegal nan Inisyativ Lwa ak Règleman LGBTQ+ nou an, Jasmina travay ak kliyan nan tout senk minisipalite yo, epi fòme anplwaye yo nan tout twa pratik pou fè New York yon pi bon plas pou tout moun.
Li piplis
Istwa

Asire Byennèt Finansye nan Pwojè Lwa Konsomatè

Tashi Lhewa, yon Avoka Sipèvize nan Pwojè Lwa Konsomatè nou an, ede kliyan li yo jere koleksyon dèt, vòl idantite, prè oto ak elèv, rapò sou kredi, pratik prete enjis, ak plis ankò.
Li piplis
Istwa

Konbat Detansyon ak Depòtasyon nan Inite Lwa Imigrasyon an

Travayè Sosyal Legal Wanjuri Hawkins ak kòlèg li yo nan Inite Lwa Imigrasyon nou an ap pran pozisyon pou moun ki nan bezwen yo.
Li piplis
Istwa

Sipòte Katye Bonjan nan Defans Gwoup Inite Jistis Lojman an

Antanke yon Avoka Anplwaye nan Defans Gwoup Inite Jistis Lojman an, Shivani Alamo ede katye yo atravè Bronx ak Brooklyn goumen kont pwopriyetè ki pa gen skrupil yo epi òganize yo pou byen eksprime dwa yo.
Li piplis