Sosyete Èd Legal
anmbègè

Yon Jou Nan Lavi

Pwofil Donatè: Aksè a Jistis se devwa tout Nouyòkè yo

Lè yo te mande poukisa li sipòte Legal Aid Society, repons Marian Brancaccio a te senp: se devwa li. Pa sèlman kòm yon avoka, men kòm yon Nouyòkè. "Se devwa tout moun pou sipòte aksè a jistis," li te eksplike.

Marian te toujou enterese nan ede moun ki vilnerab yo, men li pa t jis nan lekòl lalwa ke li te aprann nan òganizasyon tankou Legal Aid Society ak bezwen an menmen pou sèvis legal. Antanke yon jèn avoka, li te pran yon ka pro bono pou ede yon fanm jwenn yon divòs ki chanje lavi, e ak ane yo te pase, apresyasyon li pou travay òganizasyon tankou Legal Aid Society te ogmante.

Yon rezidan Vil Nouyòk pou 17 ane ki sot pase yo ak yon avoka pou 30, Marian te wè ki jan tout moun gen bezwen legal, menm si yo pa toujou okouran de yo. "Gen anpil fason lalwa touche lavi nou chak jou," li te eksplike, "e richès pa ta dwe yon detèminan aksè a asistans legal."

Marian gradye nan Columbia Law School nan Vil New York e kounye a ap sèvi kòm Chief Compliance Officer pou Deerfield Management Company, yon konpayi envestisman nan swen sante. Kòm yon avoka, Marian detanzantan mande konsèy legal nan men zanmi li ak fanmi li, men pou moun ki pa gen koneksyon ak resous sa yo, enjeux yo pi wo anpil. "Si w ap chèche abri oswa si w se yon veteran k ap eseye jwenn benefis sante, sa yo se sitiyasyon ki chanje lavi, epi ou pa ta dwe poukont ou ap eseye navige nan yon kad legal ak regilasyon konplèks," li te di.

Li te sipòte Legal Aid Society kòm yon donatè pou sèt ane ki sot pase yo, Marian anvi kontinye patisipasyon li epi li espere ke alavni li ka bay tan li tou. Pandan dènye ane a, li te apwofondi koneksyon li lè li fè pati Justice Network, nouvo pwogram manm chak ane Legal Aid, ke li di, "te yon eksperyans vrèman anrichisman pèsonèlman ak pwofesyonèl." Gen aksè nan pwogram fòmasyon ak jwenn yon gade andedan nan travay enpòtan Legal Aid fè chak jou te ede li vin yon anbasadè pi fò pou jistis.

Nan espwa ke tout Nouyòkè yo patisipe nan Legal Aid Society, Marian fè remake, “Tout moun ki gen yon bezwen legal ta dwe jwenn sipò, konsèy, ak asistans ke yo merite.”