Sosyete Èd Legal
anmbègè

Jwenn Sèvis nan Borough w la

Ou pa bezwen vwayaje byen lwen pou jwenn asistans. Nou nan chak minisipalite epi nou gen biwo nan tout vil la.

Kondisyon ou ta ka tande

Sistèm jistis la ka akablan. Abitye ak kèk tèm legal ak akwonim ou ta ka tande tankou apèl, ajounman, petisyon, jiridiksyon, depozisyon, ak afidavi.