Sosyete Èd Legal

Achiv Nouvèl pou "Sanzabri"

Montre 1 — -1 nan 87.
Nouvèl

Defansè yo rasanble pou sipòte dwa pou yo jwenn abri

Yon gwo koalisyon te rasanble jodi a, ni nan Vil Nouyòk ni nan Albany, an opozisyon ak efò Albany ak City Hall te fè pou demonte pwoteksyon enpòtan yo.
Li piplis
Nouvèl

LAS: Lojman pou Fanmi ak Timoun nan Floyd Bennett Field pa akseptab

Yon toune nan etablisman an te revele ke li te manke anpil nan bay aranjman popilasyon vilnerab sa a bezwen ak merite.
Li piplis
Nouvèl

LAS: Vil la pa dwe loje nouvo ki arive nan tant

Pase tant pandan sezon fredi a ap apwoche se yon betiz sou obligasyon legal ak moral Vil la genyen pou l bay moun ki pa gen kay yon abri san danje.
Li piplis
Nouvèl

LAS kondane plan vil la pou loje fanmi ki gen timoun nan kabin

Chanm prive yo, pa kabin louvri, yo bezwen pou asire sekirite fanmi ki gen timoun yo epi redwi transmisyon maladi enfeksyon.
Li piplis
Nouvèl

LAS Dekri plan vil la pou limite rete abri pou fanmi ki gen timoun

Plan enbesil Administrasyon Adams la pou limite rete abri nan 60 jou pral deranje yon sèl kote ki estab nan lavi elèv ki san kay yo.
Li piplis
Nouvèl

LAS Dektire tantativ wont Majistra a pou l mete fen nan dwa al jwenn abri

Manèv degoutan ak initil la se yon trayizon nan angajman Vil la pou asire ke pèsonn pa rlege pou viv - oswa mouri - nan lari yo.
Li piplis
Nouvèl

LAS Salye Aksyon Biden pou bay pèmi travay pou imigran Venezyelyen yo

Desizyon Prezidan an pou l bay Venezyelyen Estati Pwoteje Tanporè pral benefisye ni moun k ap chèche azil yo, ni Etazini.
Li piplis
Nouvèl

Op-Ed: Nou Dwe Kenbe Dwa Nouyòk genyen Abri

Defansè lojman yo avèti Vil la ap chèche mete pwoteksyon konstitisyonèlman obligatwa yo, ki te sèvi depi lontan kòm yon baz limanite ak desans, an gwo risk.
Li piplis
Nouvèl

Plis pase 100 òganizasyon mande Gouvènè a pran aksyon sou nouvo arive

Yon gwo kowalisyon defansè ap chèche yon plan konplè nan tout eta a pou moun k ap chèche azil ak lòt nouvo ki vini nan New York.
Li piplis
Nouvèl

LAS kondane vil la poutèt migran yo oblije dòmi nan lari lokal yo

Legal Aid Society ap mande tout nivo gouvènman an pou yo pran aksyon enpòtan pou asire tout Nouyòkè yo jwenn abri.
Li piplis