Sosyete Èd Legal

Nouvèl

LAS: Komisyon Konsèy Koreksyon Dwe Gen Aksè nan Prizon Video Footage

Legal Aid Society ap denonse yon desizyon Depatman Koreksyon Vil Nouyòk (DOC) pran pou anile aksè Komisyon Konsèy Koreksyon Vil Nouyòk (BOC) nan videyo nan prizon.

"Konstitisyon Vil Nouyòk la etabli BOC kòm chen veye sou prizon yo epi bay BOC pouvwa ak devwa pou revize tout moun ki mouri nan prizon," li se yon deklarasyon ki soti nan Legal Aid. "Lè w gade videyo an tan reyèl ki soti nan prizon yo pèmèt BOC voye anplwaye sou teren yo imedyatman pou adrese sitiyasyon tankou revòlt kap vini yo, pou mennen ankèt sou lanmò nan prizon yo, epi pou kontwole kondisyon yo nan prizon yo."

“Deplasman tronpe Majistra a pa sèvi okenn objektif eksepte pou kache vyolans, dezòd ak move jesyon ki anvayi prizon li yo epi mete kliyan nan prizon nou yo an danje chak jou,” deklarasyon an kontinye.