Sosyete Èd Legal
anmbègè

Nouvèl

LAS Sekirize ranvèsman pou kliyan Michael Robinson ki te kondane yon fason ki mal

Legal Aid Society te jwenn yon desizyon ki ranvèse kondanasyon an 1993 pou asasina Michael Robinson, yon kliyan Asistans Legal ki te nan prizon pou 26 ane. Desizyon an, ki baze sou prèv ADN ki fèk dekouvri ki ta ka chanje rezilta ka a, bay lòd pou yon nouvo jijman pou Misye Robinson, jan yo rapòte pa New York Daily News.

Misye Robinson te akize paske li te touye madanm li, Gwendolyn Samuels, men limalgre yon alibi prezante atravè yon kantite manm fanmi; temwayaj sou relasyon abizif Samuels ak konpayon li lè sa a; ak temwayaj konfli soti nan yon temwen, yon jiri te kondane l 'nan dezyèm degre touye moun.

An 2019, yon nouvo analiz de prèv ADN pa Cybergenetics te konkli ke yon match ant Misye Robinson ak echantiyon ADN yo te jwenn anba zong viktim nan te "78.1 billions fwa mwens pwobab pase yon match koensidans ak yon moun Afriken-Ameriken ki pa gen rapò," yon rezilta ki ta dwe egzone Misye Robinson. Biwo Egzaminatè Medikal an Chèf (OCME) Vil Nouyòk te konfime tou nati eksklizyon rezilta ADN yo apre Sosyete Èd Legal te mande pou OCME te re-analize echantiyon an lè l sèvi avèk plis done.

Harold Ferguson, yon avoka nan Legal Aid Society a, di: “Nou pa t janm sispann kwè ke Misye Robinson te inosan e yo te kondane enjisman. Biwo Apèl Kriminèl.

"Apre 26 ane nan prizon, ak sèt long ane nan litij, Divizyon Apèl la jodi a te pran yon desizyon ki bay Misye Robinson jistis ke li te chèche depi lontan," li te kontinye. "Nou pral kontinye reprezante Misye Robinson sou zafè sa a pou asire li fèmti ak rezilta li merite."